ری:زیرو

محافظت الهی

اشتراک‌گذاری

محافظت‌های الهی (Divine Protections) یا موهبت‌ها تقویت‌های مختلفی است که ممکن است افراد در زمان تولد آن را در اختیار داشته باشند.

شرح

محافظت‌های الهی، موهبت‌هایی هستند افراد در زمان تولد از اود لاگونا می‌گیرند. برخی نژادها یک محافظت الهی دارند که همیشه اعضای آن نژاد دریافت می‌کنند. بیشتر افراد بدون هر گرونه محافظت متولد می‌شوند، و آن‌هایی که دارند هم بدون این که گفته شود از محافظت الهی خودشان آگاه هستند. از هر ۱۰۰ نفر یک نفر دارای محافظت غیرکاربردی است، از هر ۱۰۰۰ نفر یک نفر دارای محافظت الهی کاربردی است، از هر ۱۰٬۰۰۰ نفر یک نفر دارای محافظت الهی نادر است، از هر ۱۰۰٬۰۰۰ نفر یک نفر دارای محافظت بسیار کاربردی است، از هر ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ نفر یک دارای محافظت‌های منحصر به فرد است، از هر ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ فرد یک نفر دارای بیش از یک محافظت الهی است که عجیب در نظر گرفته می‌شوند.

بنا بر گفته‌ی بیتریس و نویسنده، فاکتورهای جادوگری یا افرادی که داری محافظت الهی هستند ناسازگار است، و اختیارها نسخه‌ای برتر از محافظت‌های الهی هستند. اگرچه محافظت‌های الهی از زمان تولد تا مرگ با فرد همراه است اما ممکن است با استفاده از یک دایره جادویی و ایزوله‌سازی برای مدتی موقت فرد این محافظت را از دست بدهد. بنا بر گفته اکیدنا، محافظت‌های الهی همیشه وجود نداشته است و آن‌ها به امید مقابله با افراد دارای فاکتورهای جادوگری ایجاد شده‌اند، هر چند که آن‌ها نمی‌توانند به اندازه‌ی یک اختیار قدرتمند باشند.

محافظت‌های الهی پتانسیل و رشد متغیری در افراد دارند. این یعنی دو فرد با محافظت الهی یکسان می‌توانند تا حدی با یکدیگر متفاوت باشند.