ری:زیرو

فرقه جادوگر

اشتراک‌گذاری
فرقه جادوگر

فرقه جادوگر (Witch Cult) سازمانی است که ادعا شده است جادوگر حسادت را ستایش می‌کند. این سازمان توسط پتلگیوس رومانی-کونتی و یک فرد بی‌نام دیگر بنیان شده است.

تاریخچه

فرقه جادوگر برای مدت ۴۰۰ سال وجود داشته است، از زمانی که جادوگران زنده و فعال بودند. این سازمانی محرمانه و مرموز است و از این رو اطلاعات اندکی در مورد ساختار و ویژگی‌های دیگر آن وجود دارد. آن‌ها به اندازه‌ی کافی پلید هستند که شوالیه‌ها دستور نابودی فوری آن‌ها در صورت پدیدار شدن را داده‌اند. دلیل دقیق آن‌ها برای پنهان ماندن ناشناخته است اما همین موضوع به بقای آن‌ها تا امروز کمک کرده است. طبق شوایع هدف آن‌ها احیای مجدد جادوگر حسادت است، با این حال برخی از اسقف‌های گناه این موضوع را انکار کرده‌اند.

۱۰۰ سال قبل فرقه جادوگر متشکل از یک جبهه معتدل بود که توسط پتلگیوس رمانی-کنتی اداره می‌شد، و یک جبهه تندرو که توسط رگلس کورنیس رهبری می‌شد. این دو جناح ظاهرا با یکدیگر توافق نداشتند چرا که آن‌ها در یک نبرد سخت در هنگام حمله به جنگل الیور درگیر شدند.

اسقف‌های گناه

کنونی

گذشته