ری:زیرو

ریوزو میر (اصلی)

اشتراک‌گذاری

ریوزو میر

Ryuzu Meyer

ریوزو میر (اصلی) - ری:زیرو

نژاد

نیمه الف

جنسیت

مونث

سن

+۴۰۰

بستگان

کپی‌های ریوزو (کلون‌ها)
امگا (کلون)
اسفینکس (کلون)

اولین نمایش

جلد ۱۲ (لایت ناول)
قسمت ۳۵ (انیمه)

ریوزو میر (Ryuzu Meyer) یک دختر نیمه الف بود که چهار قرن پیش، در عصر جادوگران در پناهگاه زندگی می‌کرد. او توسط اکیدنا به منظور فعالسازی یک حصار و حفاظت از پناهگاه در برابر جادوگر سوداگری به کار گرفته شد.

تاریخچه

در سال‌های پیش از حمله‌ی هکتور به پناهگاه، ریوزو در مقطعی توسط اکیدنا نجات پیدا کرد و به پناهگاه برده شد تا سازگاری او با این سرزمین مورد آزمایش قرار گیرد.

در روز حمله‌ی هکتور، ریوزو با یک کریستال مانای درجه-بالا تماس پیدا کرد که به او اجازه داد قدرت خود را با زمین‌های پناهگاه همگام‌سازی کند و یک حصار غیرقابل نفوذ را ایجاد کند که هر مداخله‌گری را دفع کند.

او چهار قرن بعدی را در قالب همین کریستال مانا سپری کرد تا این که امیلیا سه آزمون را پشت سر گذاشت و این حصار را از بین برد.