ری:زیرو

جنگل الیور

اشتراک‌گذاری
جنگل الیور

جنگل الیور (Elior Forest) که همچنین با نام جنگل یخی شناخته می‌شود یک جنگل وسیع واقع در شمال شرقی لوگنیکا است. این جنگل متعلق به رئیس کنونی خانواده مدرز یعنی رزوال ال مدرز است.

تاریخچه

حدود ۱۰۰ سال قبل از داستان اصلی، روستایی از الف‌ها از یک مهر مرموز در جنگلی محافظت می‌کرد. زمانی که پاندورا و رگیلس کوریس به واسطه‌ی کوروهبی به این جنگل کشیده شدند و به آنجا حمله کردند، این جنگ ویران شد. بسیاری از الف‌ها از بین رفتند و الف‌های بازمانده نیز به همراه خود جنگل توسط امیلیای جوان منجمد شدند.

بیش از هفت و نیم سال قبل از شروع داستان اصلی، پاک اقدام به آب کردن یخ امیلیا کرد. نیم‌سال پس از آن این جنگل تبدیل به میدانی برای نبرد پاک علیه ملاکوئرا شد. آن روز شوم در تمام لوگنیکا به نام «روز زمین و آسمان قرمز» شناخته شد.

ساکنان

  • امیلیا
  • پاک
  • فورچینا
  • آرچ الیور
  • گیلتیلو
  • طوفان برفی