ری:زیرو

جادوگران گناه

اشتراک‌گذاری
جادوگران گناه

جادوگران گناه (Witches of Sin) یک اصطلاح در دنیای ری:زیرو است برای اشاره به افرادی که قبلا وظیفه‌ی نظارت بر هر یک از هفت گناه کبیره را داشته‌اند.

در حال حاضر تنها اطلاعاتی که در مورد این اشخاص این است که آخرین جادوگران هفت زن بوده‌اند که بر طمع، غرور، خشم، شکم‌پرستی، تنبلی، هوس، و حسادت نظارت داشته‌اند و دو فرد هم بر خودستایی و سوداگری که دو گناه کهن است نظارت داشته‌اند.

تاریخچه

هفت جادوگر گناه اصلی آخر پیش از آن که شش تا از آن‌ها بمیرند برای چهار قرن فعال بودند و هم‌اکنون تنها جادوگر حسادت باقی مانده است. تقریبا همزمان با مرگ جادوگران دیگر، یک رویداد نامشخص رخ داد که باعث شد تا جادوگر حسادت روی به هیاهویی خونین آورد و نیمی از دنیا تخریب کند که این رویداد با نام فاجعه بزرگ شناخته شد. برای جلوگیری از او در نابود کردن تمام جهان، اولین سنت شمشیر، اژدهای الهی، حکیم و شاگرد حکیم اتحادی را شکست دادند و جادوگر حسادت را شکست دادند. با این حال به دلیل جاودانگی ساتلا این قهرمانان قادر به کشتن او نشدند و بنابراین راه دیگری را برای متوقف کردن او در پیش گرفتند. این راه مهر و موم کردن او در یک معبد ساخته شده از سنگ‌های مهر شیطانی بود که در نزدیکی برج مراقبت پلایدیس در تپه‌های شنی آگوریا واقع شده بود. این معبد توسط شاگرد حکیم مراقبت می‌شد و جادوگر حسادت برای چهارصد سال در آن حبس شد. به دنبال رویدادهای آرک ۶، ویرانی جزئی برج مراقبت و با از دست رفتن انسانیت شائولا، این برج و معبد جادوگر توسط اژدهای الهی محافظت شد که در بالاترین نقطه‌ی برج لمیده بود.

جادوگر خودستایی از مصیبت جان سالم به در برده بود و به پرسه زدن در دنیا ادامه می‌داد تا اهداف خودش را پیش ببرد، و این در حالی بود که جادوگر سوداگری ظاهرا از تاریخ محو شده بود و در طول دهه‌ها یا شاید قرن‌ها هیچ سند و مدرک در مورد آن وجود نداشت و هیچ اشاره‌ای نیز به آن نشده بود.

اعضا

کنونی

گذشته

سایر