ری:زیرو

برج مراقبت پلیادس

اشتراک‌گذاری
برج مراقبت پلیادس

برج مراقبت پلیادس (Pleiades Watchtower) یک برج مراقبت است که در اصل توسط فلوگل ساخته شد که تا پایان آرک ۶ توسط شائولا تحت نظارت بود. این برج در قلمروی اژدهای لوگنیکا واقع و درون تپه‌های شنی آگوریا واقع شده است و به این موضوع به شائولا اجازه می‌داد تا مراقبت نفوذ هر متجاوزی به معبد سنگ مهرشده‌ی شیطانی باشد، معبدی که ساتلا در آن مهر و موم شده است. این برج همچنین نقش یک کتابخانه بزرگ را دارد و وقتی فردی وارد آن شود برای دسترسی به طبقات مختلف برج باید معاینه‌هایی را انجام دهد.

به دنبال اوج داستان آرک مذکور، امیلیا تمام سه آزمون را تمام کرد و برج مراقبت را آزاد کرد که از این رو می‌توانست اختیار مدیریت این برج را به دست آورد.

تاریخچه

این برج ۴۰۰ سال پیش توسط فلوگل طراحی شد به این منظور که در برابر مزاحمانی که قصد دستیابی به معبد سنگ مهر شیطانی داشتند مراقبت کند، معبدی که ساتلا در آن مهر و موم شده بود. ۴۰۰ سال قبل او به شائولا دستور داد تا در این برج بماند و هر کس که به آن نزدیک شد تا بکشد، مگر این که خودش باشد. او همچنین شائولا را مسئول حفظ قوانین برج کرد. فلوگل همچنین آزمون‌هایی را در داخل این برج طراحی کرد تا از طبقات مختلف آن محافظت کند.

در طول چهار قرنی که این برج مراقبت وجود داشته است، اقدامات بی‌شماری برای محاطره کردن این برج و احیای جادوگر مهر شده صورت گرفته است. با این حال هیچ کدام از آن‌ها موفق نبوده‌اند و آن‌ها توسط شائولا و جانوران شیطانی از بین رفته‌اند.

قوانین

پنج قانون وجود دارد که فرد مورد چالش در برج باید مطیع آن باشد. در صورتی که یک قانون نقض شود، شائولای نگهبان ستاره‌ها ممکن است تبدیل به فرم عقرب خود شود و همه را حذف کند. او در این فرم یک «ماشین کشتار خونین» توصیف شده است. این قوانین به شرح زیر است:

  • ممنوع بودن ترک برج بدون تمام کردن آزمون‌ها
  • ممنوع بودن نقص قوانین آزمون‌ها
  • ممنوع بودن اهانت به کتابخانه
  • ممنوع بودن آسیب زدن به برج
  • ممنوع نبودن نابود کردن آزمون‌ها