ری:زیرو

امگا

اشتراک‌گذاری

امگا

Omega

امگا - ری:زیرو

نام مستعار

جادوگر

لقب

شیما
اکیدنا

نژاد

نیمه الف

جنسیت

مونث

سن

+۴۰۰

پیشه

جادوگر
خانه به دوش
سرپرست پناهگاه

بستگان

اکیدنا (خالق)
کپی‌های ریوزو (خواهران)
اسفینکس (خواهر)
ریوزو میر (مبنا)
گارفیل تینل (همانند نوه)

جادو

تمام شش جادو

تجهیزات

کریستال پیروکسن

اولین نمایش

جلد ۱۵ (لایت ناول)
قسمت ۴۹ (انیمه)

صداگذار

مایا ساکاموتو

امگا (Omega) نسخه‌ی کپی کنونی ریوزو است که حامل روح جادوگر طمع است. قبل از سقوط پناهگاه، این کلون تحت عنوان شیما-یک شناخته می‌شد که یکی از چهار کلون اصلی بود که ماموریت نظارت بر پناهگاه را داشت.

در حال حاضر امگا با همراهی کولت و پالمایرا به دلیل نامعلومی در مسیر دولت-شهر کاراراگی است.

پیشینه

تقریبا ده سال قبل از رویدادهای آرک ۴، گارفیل به معبد رفت و خود را با آزمون‌های آن به چالش کشید. یکی از کپی‌های ریوزو که نگران گارفیل بود مداخله کرد و به طور تصادفی آزمون اول را متحمل شد. اکیدنا که فرصت را برای انتقال روح مناسب دید بخش کوچکی از روح خودش را به این کپی منتقل کرد. در ده سال بعدی او به تدریج این میزبان را با روح خود پر کرد. اکیدنا یک دهه بعد از شروع نقشه جدیدش سرانجام فرصت فرار پیدا کرد و از این فرصت استفاده کرد. در یک روز که برف در پناهگاه می‌بارید، اکیدنا موفق شد آخرین بخش‌های روح خود را نیز منتثل کند و از بعد از چهار دهه از پناهگاه فرار کند.

بعد از سقوط پناهگاه، اکیدنا به طور کامل روح خود را به شیما منتقل کرده بود و نام خودش را به امگا تغییر داد که به معنی «پایان» بود. او به تدریج با بدن جدید خود سازگاری پیدا کرد.