ری:زیرو

امپراتوری وولکیا

اشتراک‌گذاری
امپراتوری وولکیا

امپراتوری مقدس وولکیا (Vollachia Empire) که معمولا با نام امپراتوری وولکیا شناخته می‌شود یکی از چهار ملت بزرگ دنیا است. همان طور که از نام آن پیداست حکومت وولکیا یک امپراتوری در نظر گرفته می‌شود که توسط خاندان وولکیا حکمرانی می‌شود.

وولکیا به عنوان بزرگ‌ترین کشور دنیا شناخته می‌شود. اگرچه جغرفیا و مرزهای بخش زیادی از آن نامشخص است. این کشور یک مرز بزرگ شمالی با قلمروی اژدهای لوگنیکا دارد و از لحاظ تاریخی بیش از هزار سال با این قلمرو نزاع داشته است.

در طی رویدادهای آرک ۷، امپراتوری هفتاد و هفتم یعنی وینسنت وولکیا از تخت امپراتوری عزل شد. علاوه بر این آن ناآرامی‌های مدنی در سراسر منقطه گسترش یافت که احتمال درگیری‌های بزرگ‌تر و جنگ داخلی را فراهم می‌کرد. با احتمال ایجاد جنگ داخلی و شکسته شدن پیمان ضد-تهاجمی میان قلمروی لوگنیکا و امپراتوری وولکیا که ناشی از تغییر رهبری بود، وولکیا در شرایطی نگران‌کننده قرار گرفت.