ری:زیرو

ارتش امپراتوری

اشتراک‌گذاری
ارتش امپراتوری
گاردهای کاخ کریستال در حال اسکورت نخست وزیر، برستتز فوندالفون

ارتش امپراتوری (Imperial Army) نیروی مبارز اصلی امپراتوری مقدس وولانچیا است که تحت فرمان مستقیم امپراتور اعزام می‌شود. وظیفه‌ی این ارتش حفظ نسبی صلح در امپراتوری، محافظت از امپراتور، سرکوب هر گونه شورش جدی در سراسر کشور، و گشت‌زنی در مرزها است.

شرح

در دنیای جدید، امپراتوری مقدس وولاچیا به خاطر بزرگ‌ترین و قدرتمندترین ارتش در تمام چهار کشور بزرگ شناخته می‌شود. بنا بر شعار امپراتوری مبنی بر قوی بر ضعیف حکومت می‌کند، هر یک از اعضای این ارتش فردی توانا و قوی است و جان خود را برای امپراتور فدا می‌کند. اگر فردی نشان دهد که برای امپراتور جان نمی‌دهد مورد مجازات ظالمانه قرار خواهد گرفت.

یکی از برگ برنده‌های این امپراتوری سوارکاران اژدها هستند. آن‌ها افرادی هستند که از اژدهایان بالدار استفاده می‌کنند که قادر به پرواز هستند. حتی در داخل امپراتوری نیز افرادی کمی وجود دارند که بتوانند سوار این اژدهایان شوند و با آن پرواز کنند.

علاوه بر این، امپراتوری قادر به استفاده از کشتی‌های هوایی بزرگ تحت عنوان کشتی‌های اژدهای آسمانی است که در بین دو ارژدهای بالدار معلق است. اگرچه این کشتی‌ها به ندرت استفاده می‌شوند.

ارتش امپراتوری متشکل از پنج درجه است که از پایین به بالا به این ترتیب است: سرباز، سرباز کلاس-اول، ژنرال کلاس-سوم، ژنرال کلاس-دوم، و ژنرال کلاس-اول. بنا بر رتبه‌بندی قبلی ژنرال تمگلیف، در مجموع نه ژنرال کلاس-اول وجود داشت که آن‌ها با نام نه ژنرال الهی شناخته می‌شدند. افرادی که به درجه ژنرالی می‌رسند دیگر نیاز به پوشیدن زره ندارند، علاوه بر این ژنرال‌های کلاس-اول برابر با فرمانده پادشاهی اژدهای لوگنیکا هستند.

اعضا

 • سسیلس سگمونت (ژنرال الهی رتبه یکم)
 • آرکیا (ژنرال الهی رتبه دوم)
 • اولبارت دونکلکن (ژنرال الهی رتبه سوم)
 • چیشا گلد (ژنرال الهی رتبه چهارم)
 • گرووی گاملت (ژنرال الهی رتبه ششم)
 • یورنا میشیگوره (ژنرال الهی رتبه هفتم)
 • موگرو هاگانه (ژنرال الهی رتبه هشتم)
 • مادلین اکارت (ژنرال الهی رتبه نهم)
 • زیکر عثمان
 • کافکا ایرولوکس
 • تاد فنگ

قبلا

 • کورگان (قوی‌ترین وولاچیا، ژنرال)
 • مایلز (جاسوس)
 • بالروی تمگلیف (ژنرال الهی رتبه نهم)

ناشناخته

 • گوز رالفون (ژنرال الهی رتبه پنجم)
 • جمال اورلی