بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

زوئن باستانی

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
ریو ریو نو می، مدل: آلوسور .  - وان پیس

ریو ریو نو می، مدل: آلوسور

ریو ریو نو می، مدل: آلوسور (Ryu Ryu no Mi, Model: Allosaurus) یک میوه شیطانی از نوع زوئن باستانی است که به کاربر امکان تبدیل شدن به یک آلوسور ترکیبی یا کامل را می‌دهد. این میوه توسط اکس دریک خورده شده است. قدرت‌ها و ضعف‌ها کاربر این میوه قادر به تبدیل شدن به یک دایناسور […]
کومو کومو نو می، مدل: روزامایگیل گراووگلی .  - وان پیس

کومو کومو نو می، مدل: روزامایگیل گراووگلی

کومو کومو نو می، مدل: روزامایگیل گراووگلی (Kumo Kumo no Mi, Model: Rosamygale Grauvogeli) یک میوه شیطانی از نوع زوئن باستانی است که به کاربر امکان تبدیل شدن به یک روزامایگیل گراووگلی (یک سرده از عنکبوت‌های منقرض‌شده) به شکل ترکیبی یا کامل را می‌دهد. این میوه توسط بلک ماریا خورده شده است. قدرت‌ها و ضعف‌ها کاربر […]
نکو نکو نو می، مدل: ببر چاقو .  - وان پیس

نکو نکو نو می، مدل: ببر چاقو

نکو نکو نو می، مدل: ببر چاقودندان (Neko Neko no Mi, Model: Saber Tiger) یک میوه شیطانی از نوع زوئن باستانی است که به کاربر امکان تبدیل شدن به یک ببر چاقودندان به شکل ترکیبی یا کامل را می‌دهد. این میوه توسط هوز هو خورده شده است. قدرت‌ها و ضعف‌ها کاربر قادر به تبدیل شدن به […]
ریو ریو نو می، مدل: ترانادن .  - وان پیس

ریو ریو نو می، مدل: ترانادن

ریو ریو نو می، مدل: ترانادن (Ryu Ryu no Mi, Model: Pteranodon) یک میوه شیطانی از نوع زوئن باستانی است که به کاربر امکان تبدیل شدن به یک ترانادن (بی‌دندان‌بال) ترکیبی یا کامل را می‌دهد. این میوه توسط کینگ خورده شده است. قدرت‌ها و ضعف‌ها کاربر این میوه امکان تبدیل شدن به یک ترانادن، خزنده‌ای درنده، […]
ریو ریو نو می، مدل: پکی‌سفالوسور .  - وان پیس

ریو ریو نو می، مدل: پکی‌سفالوسور

ریو ریو نو می، مدل: پکی‌سفالوسور (Ryu Ryu no Mi, Model: Pachycephalosaurus) یک میوه شیطانی از نوع زوئن باستانی است که به کاربر امکان تبدیل شدن به یک پکی‌سفالوسور به شکل ترکیبی یا کامل را می‌دهد. این میوه توسط اولتی خورده شده است. قدرت‌ها و ضعف‌ها این میوه کاربر را قادر می‌کند تا تبدیل به یک پکی‌سفالوسور، دایناسوری دوپایی […]