بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ماموران سایفر پل

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
راب لوچی .  - وان پیس

راب لوچی

(قبلا)<br>\nشرکت گالی-لا (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مامور <a href=\"https://flopsy.ir/wiki/one-piece/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%81%d8%b1-%d9%be%d9%84/\">سایفر پل</a><br>\nکشتی‌ساز (پوششی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۲۸ (اولین نمایش)<br>\n۳۰ (بعد از تایم‌اسکیپ)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"تولد","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۲ ژوئن"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"دوریکی","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۴۰۰۰"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"میوه شیطانی","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"میوه نکو نکو (به معنی گربه)<br>\nمدل: لئوپارد"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"نوع میوه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/one-piece/%d8%b2%d9%88%d8%a6%d9%86/\">زوئن</a> گوشتخوار"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۳۲۳ (مانگا)<br>\nقسمت ۲۳۰ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"توموکازو سکی"}}]}}]}}[/json] راب لوچی (Rob Lucci) مامور سایفر پل از دولت جهانی و عضو CP0 است. او در ابتدا به عنوان عضوی از واحد CP9 معرفی شد که قصد […]
استاسی .  - وان پیس

استاسی

استاسی (Stussy) جاسوسی در استخدام دکتر وگاپانک است. او کلونی از خانم باکینگهام استاسی، عضو سابق دزدان دریایی راکس است که توسط مدز ساخته شده است و اولین کلون موفق تاریخ است. او به مدت ۲۰ سال به عنوان یک مامور مخفی از دولت جهانی خدمت کرد و در عین حال به وگاپانک وفادار ماند. در حالی […]
اسپاندام .  - وان پیس

اسپاندام

اسپاندام (Spandam) پسر اسپانداین و رئیس سابق CP9 و CP5 است. او در حال حاضر در قالب گروه CP0 فعالیت می‌کند. او قصد داشت نقشه‌های [link]{"text":"پلوتون"}[/link] را به دست آورد و نیکو روبین را به دست عدالت بسپارد. ده سال پیش، او با پاپوشی شرکت کشی‌سازی تامز ورکرز را متهم به بمب‌گذاری در واتر سون […]
گرونیکا .  - وان پیس

گرونیکا

گرونیکا (Guernica) یک مامور ماسک‌دار از CP0 است. او با توجه به اقدامات و نقشش در آرک کشور وانو، یک آنتاگونیست جانبی در این آرک است. شخصیت گرونیکا همانند بسیاری از عوامل CP0 یک مامور حرفه‌ای است و ماموریت‌های خود را بیش از هر چیز در اولویت قرار می‌دهد. با این حال او به سرعت می‌تواند […]