بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اشراف جهانی

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
پنج ارشد .  - وان پیس

پنج ارشد

پنج ارشد (Five Elders) یا گوروسی بالاترین رده از اژدهایان آسمانی هستند که به طور عمومی به عنوان راس دولت جهانی در نظر گرفته می‌شوند. آن‌ها اساسا بر کل دنیا حکومت می‌کنند و تنها به رهبر در سایه‌ی دولت یعنی ایمو پاسخگو هستند، کسی که تخت سلطنت خالی را در اختیار دارد. پنج ارشد مردانی هستند که بر دولت جهانی شامل […]
دن‌کیشوت روزینانته .  - وان پیس

دن‌کیشوت روزینانته

دن‌کیشوت روزینانته (Donquixote Rosinante) یک اشرافی جهانی سابق از خانواده دن‌کیشوت بود. او دومین پسر دن‌کیشوت هومینگ و برادر جوان‌تر دن‌کیشوت دوفلامینگو بود. در مقعطی خانواده‌ی او با تصمیم پدرشان از اژدهایان آسمانی جدا شدند تا همانند مردم عادی زندگی کنند. با این حال آن‌ها در میان مردم منفور بودند و توسط اژدهایان آسمانی نیز […]
شالریا .  - وان پیس

شالریا

سنت شالریا (Shalria) یک نجیب‌زاده جهانی، خواهر جوانتر سنت کارلوس، و دختر سنت رزوارد است. قدرت‌ها و توانایی‌ها او به عنوان یک نجیب‌زاده جهانی می‌تواند هر کاری که باعث لذتش باشد را انجام دهد. او قادر به احضار یک فرمانده عالی مارین است و هیچ مهارتی در مبارزه کردن ندارد. سلاح شالریا استفاده از یک […]
کارلوس .  - وان پیس

کارلوس

کارلوس (Charlos) یک نجیب‌زاده جهانی، پسر رزوارد، و برادر سنت شالولیا است. قدرت‌ها و توانایی‌ها کارلوس به عنوان یکی نجیب‌زاده جهانی دارای قدرت سیاسی عظیمی است و در هر صورتی که به او آسیب وارد شود او قادر است یکی از ادمیرال‌ها را احضار کند. این نفوذ به او اجازه می‌دهد تا هر کسی را […]