ویکی وان پیس

دسته‌بندی نشده

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
فهرست آرک‌های داستانی .  - وان پیس

فهرست آرک‌های داستانی

در حال حاضر داستان وان پیس در مانگای این مجموعه شامل ۱۰ حماسه است. هر کدام از این حماسه‌ها خود به بخش‌های کوچک‌تری به نام آرک داستانی تقسیم شده‌اند که رویدادهای مرتبط به هم را دنبال می‌کنند. حماسه‌های داستان وان پیس به ترتیب شامل: حماسه آبی شرقی، حماسه آلاباستا، حماسه جزیره آسمانی، حماسه واتر سون، […]