ویکی وان پیس

کوبی

اشتراک‌گذاری

کوبی

Koby

کوبی - وان پیس

وابسته به

مارین‌ها (SWORD)
دسته ۱۵۳ ام مارین (قبلا)
دزدان دریایی آلویدا (ترک کرده)

پیشه

کاپیتان مارین
کارگر کشتی دزد دریایی (قبلا)

سن

۱۶ (اولین نمایش)
۱۸ (بعد از تایم‌اسکیپ)

تاریخ تولد

۱۳ می

کوبی (Koby) یک کاپیتان مارین است که به همراه هلمپو، تحت نظارت گارپ، معاون فرمانده مارین آموزش دیده است. او در حال حاضر عضوی از نیروهای ویژه‌ی مارین تحت عنوان SWORD است.

کوبی قبلا یک کارگر کشتی دزد دریایی بود که به طور ناخواسته برای دزدان دریایی آلویدا کار می‌کرد، تا این که روزی توسط لوفی آزاد شد. او اولین فردی بود که لوفی در طول سفرهایش با آن دوست شد.

او در آرک «کاپیتان مورگان» متحد لوفی بود. همچنین او و هلمپو شخصیت‌های محوری داستان جانبی Diary of Koby-Meppo هستند.