ویکی وان پیس

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کشور وانو

اشتراک‌گذاری

کشور وانو

کشور وانو - وان پیس

اولین نمایش

فصل ۷۹۳
قسمت ۷۳۶

وابسته به

خاندان کوروزومی
دزدان دریایی بیستز

کشور وانو (Wano Country) کشوری در دنیای جدید است که به دولت جهانی وابستگی ندارد. این کشور در حال حاضر زیر نظر شوگان خود یعنی کوروزومی اوروچی کنترل می‌شود، و توسط دزدان دریایی بیستز به رهبری کایدو تصرف شده است.

در گذشته وانو توسط خاندان کوزوکی اداره می‌شد تا این که غاصب این خاندان یعنی اوروچی ۲۶ سال قبل از شروع داستان اقدام به توطئه علیه آن‌ها کرد.

صدها سال قبل کشور وانو با نام کشور طلا شناخته می‌شد.

این کشور مکان اصلی رویدادهای آرک کشور وانو است.

صفحات دیگر