بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کالم بلت

اشتراک‌گذاری

کالم بلت

Calm Belt

کالم بلت وان پیس

ژاپنی

کامو بروتو

اولین نمایش

فصل ۱۰۱
فسمت ۵۴

کالم بلت (Calm Belt) دو ناحیه در شمال و جنوب گرند لاین است.

این نواحی تقریبا فاقد جریان‌های اقیانوسی یا وزرش باد هستند، و همچنین مکانی برای حضور پادشاه‌های دریایی است. کالم بلت در واقع یک مانع بسیار موثر برای عدم دسترسی به گرند لاین است.

دزدان دریایی کلاه حصیری در مقطعی بعد از ورود به یکی از نواحی کالم بلت درگیر پادشاهان دریا شدند. مارین‌ها نشان داده‌اند که برای عبور از کالم بلتس از سنگ دریایی در زیر کشتی‌های خود استفاده می‌کنند تا پادشاهان دریا متوجه کشتی آن‌ها نشوند.

صفحات دیگر