بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پاسیفیستا

اشتراک‌گذاری

پاسیفیستا

Pacifista

پاسیفیستا - وان پیس

وابسته به

پیشه

سایبورگ‌ها، سلاح انسانی

اولین نمایش

فصل ۵۰۵
قسمت ۳۹۹

پاسیفیستا (Pacifista) نوعی سلاح انسانی است که توسط دانشمند ارشد مارین‌ها یعنی دکتر وگاپانک توسعه داده شده است. آن‌ها کلون‌های از شیچیبوکای سابق، بارتومولو کوما هستند و در واقع کوما نمونه‌ی اولیه از این پروژه بوده است.

بنابر گفته‌ی سنتومارو منابع مالی مورد نیاز برای تولید یک پاسیفستا به طور تقریبی برابر با یک کشتی جنگی مارین است. سنتومارو بعد از دوره‌ی تایم‌اسکیپ توضیح داد که مدل‌های PX-5 و PX-7 مربوط به دو سال پیش و از مدل‌های منسوخ شده هستند. به این معنی که پروژه‌ی پاسیفیستا در حال بروزرسانی و اصلاح بوده است. بعدها گروهی کوچک از پاسیفیستاهای نخبه تحت عنوان سرافیم توسعه یافتند که وظیفه‌شان شکار کردن اعضای شیچیبوکای بعد از انحلال آن بود.

صفحات دیگر