ویکی وان پیس

پاسیفیستا

اشتراک‌گذاری

پاسیفیستا

Pacifista

پاسیفیستا وان پیس

وابسته به

مارین‌ها

پیشه

سایبورگ‌ها، سلاح انسانی

اولین نمایش

فصل ۵۰۵
قسمت ۳۹۹

پاسیفیستا (Pacifista) نوعی سلاح انسانی است که توسط دانشمند ارشد مارین‌ها یعنی دکتر وگاپانک توسعه داده شده است. آن‌ها سایبورگ‌هایی هستند که از قالب بارتومولو کومای شیچیبوکای ساخته شده‌اند. در واقع کوما نمونه‌ی اولیه از این پروژه بوده است.

بنابر گفته‌ی سنتومارو منابع مالی مورد نیاز برای تولید یک پاسیفستا به طور تقریبی برابر با یک کشتی جنگی مارین است. سنتومارو بعد از دوره‌ی تایم‌اسکیپ توضیح داد که مدل‌های PX-5 و PX-7 مربوط به دو سال پیش و از مدل‌های منسوخ شده هستند. این به این معنی است که پروژه‌ی پاسیفیستا در حال بروزرسانی و اصلاح بوده است.


Warning: Undefined variable $target_cat in /home/fpywi/domains/flopsy.ir/public_html/wiki/wp-content/themes/new-flopsy/snippets/related-posts.php on line 13

Warning: Attempt to read property "count" on null in /home/fpywi/domains/flopsy.ir/public_html/wiki/wp-content/themes/new-flopsy/snippets/related-posts.php on line 13