بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پارادایس

اشتراک‌گذاری

پارادایس

Paradise

پارادایس وان پیس

معنی

بهشت

قطب‌نما

لاگ پوز

اولین نمایش

فصل ۶۹ (مانگا) (اشاره شده)
فصل ۱۰۱ (مانگا)
قسمت ۶۲ (انیمه)

پارادایس (Paradise) به نیمه‌ی اولیه از گرند لاین اطلاق می‌شود. این نام را دزدان دریایی که از دنیای جدید فرار کرده‌اند به آن داده‌اند. در واقع میزان خطرناک بودن نیمه‌ی دوم گرند لاین (دنیای جدید) باعث شده تا به نیمه‌ی اول گرند لاین واژه‌ی پارادایس (بهشت)‌ داده شود.

پارادایس در بین دریای آبی شرقی و آبی جنوبی، و در میان رد لاین و دماغه‌ی دوقلو واقع شده است.

جزایر برجسته

 • کوه معکوس
 • جزیره کاکتوس
 • لیتل گاردن
 • جزیره کیوکا
 • جزیره درام
 • جزیره نانیمونای
 • آلاباستا
 • قلمروی لولوسیا
 • جایا
 • اسکایپیا
 • سرزمین لانگ رینگ لانگ
 • ناحیه قطار دریایی
 • ناحیه مثلث فلورین
 • مجمع‌الجزایر سابودی
 • تارای کارنت
 • مارین‌فورد
 • جزیره فیش-من
 • جزیره مومویرو
 • مجمع‌الجزایر بوین
 • جزیره ناماکورا
 • جزیره کورایگانا
 • جزیره کنزان
 • مرولی
 • جزیره فولشات
 • جزیره بانارو
صفحات دیگر