ویکی وان پیس

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پادشاهی بزرگ

اشتراک‌گذاری

پادشاهی بزرگ

Great Kingdom

پادشاهی بزرگ - وان پیس

رمانجی

کیودای نو اوکوکو

اولین نمایش

چپتر ۳۹۵
قسمت ۲۷۷

پادشاهی بزرگ (Great Kingdom) یک پادشاهی باستانی بود که گفته می‌شد وسیع، مفتخر و قدرتمند است. تمام اشارات و تاریخچه آن پاک شده است و حتی نام آن مخفی مانده است.

همانطور که پروفسور کلاور اشاره کرده است، این پادشاهی دشمن بیست پادشاهی دیگر (که اکنون دولت جهانی هستند) بود، و ظاهرا پادشاهی بزرگ بیش از ۸۰۰ سال پیش و در پایان قرن تهی توسط آن‌ها کاملا نابود شده است. در واقع به نظر می‌رسد که شکست آن به این اتحاد باستانی اجازه داد تا کنترل جهانی را به دست گرفته و دولت جهانی را تأسیس کنند.

علاوه بر این، این پادشاهی باستانی دلیل واقعی برای ممنوعیت رمزگشایی و تحقیق پیرامون پونگلیف‌ها توسط دولت جهانی است، زیرا صرف «وجود و ایده‌ی این پادشاهی تهدیدی برای دولت جهانی است».

تصویر کوتاه از این پادشاهی باستانی در طی سخنرانی پروفسور کلاور در انیمه نشان داده شده است. این پادشاهی به صورت جزیره‌ای با ساختمان‌های مرمری عظیم و مزارع سبز پر جنب و جوش به تصویر کشیده شد. جدای از آن، چند دهانه ماه-مانند در آن نشان داده شده است.

وگاپانک این نظریه را مطرح کرده است که پادشاهی بزرگ دارای پیشرفت‌های تکنولوژیکی بسیار فراتر از علم امروزی بوده است. این نظریه از نظر فنی تایید نشده است، اگرچه وگاپانک آن را دلیلی غیرقابل انکار می‌داند چرا که دولت جهانی برای پنهان ماندن این حقیقت حتی حاضر به از بین بردن کشورها است.

صفحات دیگر