ویکی وان پیس

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ناوگان بزرگ کلاه حصیری

اشتراک‌گذاری

ناوگان بزرگ کلاه حصیری

Straw Hat Grand Fleet

ناوگان بزرگ کلاه حصیری وان پیس

کاپیتان

مانکی دی. لوفی

مجموع جایزه

حداقل ۳٬۷۵۸٬۰۰۰٬۱۰۰ بلی

اولین نمایش

فصل ۸۰۰ (مانگا)
قسمت ۷۴۵ (انیمه)

ناوگان بزرگ کلاه حصیری (Straw Hat Grand Fleet) ناوگانی شکل گرفته از هفت گروه دزد دریایی است، گروه‌هایی که متعهد به فعالیت زیر نظر مانکی دی. لوفی و دزدان دریایی کلاه حصیری شده‌اند.

اعضای این ناوگان در هنگام آرک درسروزا متحدان لوفی بودند.

اعضا

 • کاوندیش
  • دزدان دریایی زیبا
 • بارتولومئو
  • باشگاه بارتو
 • سای
  • ناوگان هاپو
 • ایدئو
  • دزدان دریایی ایدئو
 • لئو
  • دزدان دریایی تونتاتا
 • هاجرودین
  • دزدان دریایی جنگجوی غول‌پیکر جدید
 • اورلومبوس
  • ناوگان بزرگ یونتا ماریا

متحدان

 • دزدان دریایی کلاه حصیری
 • خاندان ریکو
 • الیزابلو دوم
صفحات دیگر