بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

قبیله بلندبازو

اشتراک‌گذاری

قبیله بلندبازو

Longarm Tribe

قبیله بلندبازو - وان پیس

خصوصیات

بازوهای بلند (دو آرنج)

خاستگاه

جزیره کنزان

اولین نمایش

چپتر ۴۹۸
قسمت ۳۹۲

قبیله بلندبازو (Longarm Tribe) قبیله‌ای متشکل از افرادی با دستان بلند هستند که دارای دو مفصل هستند.

بیولوژی

به جز مفصل اضافی که آن‌ها در بازوهای خود دارند، در سایر موارد آن‌ها همانند انسان‌های عادی به نظر می‌رسند. همچنین آن‌ها به دلیل توانایی تولید مثل موجودات ترکیبی با اعضای قبیله بلندپا شناخته می‌شوند که این موجودات با عنوان انسان‌های بلنداندام شناخته می‌شوند.

آن‌ها همچنین توانایی تولید مثل با انسان‌ها را دارند و فرزندانشان دارای یک مفصل اضافه در دستان‌شان هستند.

تاریخچه

ظاهرا آن‌ها مسئول تخریب کشور هاراهتانیا در جزیره ناماکورا هستند. فرقه‌گرایان جزیره ناماکورا در تلاش بودند تا شیطان را احضار کنند و از او بگیرند تا قبیله بلندبازو را نابود کنند. با این حال، به دلیل اقدام بارتولومیو کوما، درست در وسط این احضار بروک فرود آمد. مردم جزیره ناماکورا با این باور که بروک همان شیطان است، از او می خواستند که به آن‌ها کمک کند تا از قبیله مذکور انتقام بگیرند. عضوی به نام سانکرین به همراه دو عضو دیگر از قبیله بلندبازو، بروک را ربودند تا او را به عنوان تنها اسکلت متحرک جهان به نمایش بگذارند.

دو سال بعد، سه فردی که بروک را ربوده بودند، همگی تبدیل مدیران برنامه او شدند، چرا که بروک تبدیل به یک ستاره راک معروف به نام «پادشاه روح» شده بود. با این حال پس از اطلاع از اینکه بروک یک دزد دریایی است و قصد دارد پس از یک کنسرت پایانی بازنشسته شود و دوباره به کلاه حصیری‌ها بپیوندد، مدیران با سه با تفنگداران دریایی تماس گرفتند تا او را تحویل دهند، اما طرفداران بروک از دستگیری او توسط تفنگداران دریایی جلوگیری کردند. بروک موفق شد آخرین آهنگ خود را اجرا کند و بعد از آن با کمک باند رُزی لایف رایدرز فرار کرد، که این موضوع باعث عصبانیت مدیران شد.

شمشیر عصا-شکل بروک که سول سالید نامیده می‌شود توسط قبیله بلندبازو تیز شده است.

صفحات دیگر