بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شوالیه‌های خدا

اشتراک‌گذاری

شوالیه‌های خدا

God's Knights

شوالیه‌های خدا - وان پیس

رمانجی

کامی نو کیشیدان

وابسته به

پیشه

گارد سلطنتی

سکونت

اولین نمایش

چپتر ۱۰۵۴ (اشاره شده)

شوالیه‌های خدا (God's Knights) گروهی در استخدام دولت جهانی هستند که در مری ژوا فعالیت می‌کنند. به گفته ساکازوکی، ادمیرال ناوگان مارین‌ها، این گروه مجریان قانونی این سرزمین مقدس هستند و بالاتر از تفنگداران دریایی قرار می‌گیرند.

شرح

شوالیه‌های خدا حداقل ۹ نفر هستند. در حالی که قدرت کنونی این گروه ناشناخته است اما به گفته ساکازوکی مداخله‌ی آن‌ها در امور مربوط به مری ژوا برای تفنگداران دریایی دردسرساز است. به طور خاص شوالیه‌های خدا بر مسائل مربوط به اختلافات بین اشراف جهانی صلاحیت دارند.

علاوه بر این، مانکی دی. دراگون و امپوریو ایوانکوف حدس زده‌اند که شوالیه‌های خدا ممکن است پاسخی به اقدامات ارتش انقلابی علیه دولت جهانی (شامل حمله به پایتخت و اعلان جنگ علیه آن‌ها) باشند. شوالیه‌ها ممکن است به طور خاص به دنبال سابو باشند زیرا او نماد جدیدی از امید برای ملت‌های قیام‌کننده است. به گفته دراگون، این می‌تواند آغاز نبردی واقعی برای انقلابیون باشد که اشاره به قدرت بالای احتمالی شوالیه‌ها دارد.

صفحات دیگر