ویکی وان پیس

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سرزمین توتو

اشتراک‌گذاری

سرزمین توتو

Totto Land

سرزمین توتو وان پیس

منطقه

دنیای جدید

وابسته به

دزدان دریایی بیگ مام

اولین نمایش

فصل ۶۵۱
قسمت ۵۷۱

سرزمین توتو (Totto Land) یک مجمع‌الجزایر در دنیای جدید است. این مکان قلمروی اصلی یکی از یونکوها یعنی بیگ مام و گروهش است.

این مکان در پیرامون جزیره سراسر کیک گسترش یافته و به واسطه‌ی لاگ پوز دنیای جدید قابل مسیریابی است.

بنا بر گفته‌ی پوکمز، سرزمین توتو یک کشور بزرگ و قدرتمند است، که بیگ مام به عنوان ملکه بر آن فرمانروایی می‌کند، کسی که می‌خواهد آن جا را به یک آرمان شهر تبدیل کند تا همه‌ی نژادهای دنیا بتوانند در صلح در آن زندگی کنند.

سرزمین توتو زمینه‌ی اصلی آرک جزیره‌ی سراسر کیک است.

صفحات دیگر