بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دزدان دریایی قلب

اشتراک‌گذاری

دزدان دریایی قلب

دزدان دریایی قلب - وان پیس

کشتی اصلی

پولار تنگ

مجموع جایزه

حداقل ۵۰٬۰۰۰٬۵۰۰ بلی

اولین نمایش

فصل ۴۹۸ (مانگا)
قسمت ۳۹۲ (انیمه)

دزدان دریایی قلب (Heart Pirates) یک گروه تازه‌کار و بدنام از اقیانوس آبی شمالی است، گروهی که با رسیدن دزدان دریایی کلاه حصیری به جزایر سابودی معرفی شدند.

کاپیتان آن‌ها یعنی ترافالگار دی. واتر لا یکی از اعضای نسل بدترین و عضو سابق شیچیبوکای است. آن‌ها در حال حاضر اتحادی با دزدان دریایی کلاه حصیری، خاندان کوزوکی، و قبیله مینک دارند، اتحادی که هدفش پایین کشیدن کایدو عضو یونکو است.

اعضا

متحدان

صفحات دیگر