بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دزدان دریایی راکس

اشتراک‌گذاری

دزدان دریایی راکس

Rocks Pirates

دزدان دریایی راکس - وان پیس

اولین نمایش

چپتر ۹۰۷ (مانگا)
قسمت ۸۸۷ (انیمه)

کاپیتان

جایزه

حداقل ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ بلی

دزدان دریایی راکس (Rocks Pirates) یک خدمه دزد دریایی افسانه‌ای و قدرتمند بودند که ۳۸ سال پیش از خط داستانی کنونی شکست خوردند و منحل شدند.

این گروه توسط راکس دی. زبک رهبری می‌شد و آن‌ها قوی‌ترین و خطرناک‌ترین گروه دزد دریایی زمان خود بودند. آن‌ها قبل از ظهور گول دی. راجر و گروهش در دریاها فرمانروایی می‌کردند.

اعضا

سازمان

این سازمان توسط باندی از دزدان دریایی خطرناک در هاچینوسو تاسیس شد. هدف آن‌ها برای رسیدن به شهرت و ثروت باعث شکل‌گیری این گروه شد. با این حال بنا بر گفته سنگوکو، دزدان دریایی راکس بسیار پرخشونت بودند و اقدام به کشتن دوست و دشمن می‌کردند و فقدان رفاقت میان آن‌ها باعث می‌شد تا اعضا به طور دائم یکدیگر را حتی در دریا بکشند.

کشتی

دزدان دریایی راکس

این گروه حداقل یک کشتی تیره‌رنگ داشت که واژه‌ی ROCKS روی آن درج شده بود که حرف O آن به شکل یک اسکلت سوزان طراحی شده بود.

صفحات دیگر