ویکی وان پیس

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دزدان دریایی دن‌کیشوت

اشتراک‌گذاری

دزدان دریایی دن‌کیشوت

Donquixote Pirates

دزدان دریایی دن‌کیشوت - وان پیس

کشتی اصلی

نومانسیا دوفلامینگو

جایزه

گروه اصلی:حداقل ۸۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ بلیسازمان:حداقل ۱٬۳۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ بلی

دزدان دریایی دن‌کیشوت (Donquixote Pirates) که همچنین با عنوان خانواده دن‌کیشوت شناخته می‌شوند، یک گروه دزد دریایی قدرتمند به رهبری شیچیبوکای سابق یعنی دن‌کیشوت دوفلامینگو بودند. آن‌ها به مدت ده سال بر قلمروی درسروزا حکومت کردند و کاپیتان آن‌ها نیز نقش پادشاه این قلمرو را داشت.

این گروه بعد از شکست خوردن دوفلامینگو و دیگر اعضای بالا-رده‌ی آن توسط اتحاد دزدان دریایی کلاه حصیری و دزدان دریایی قلب منحل شد. به این ترتیب پادشاهی دوفلامینگو از او خلع شد و عنوان شیچیبوکای او نیز سلب شد. بیشتر اعضای بالا-رده‌ی این گروه توسط افسر عالی نیروی دریایی یعنی فوجیتورا دستگیر شدند.

اعضای دزدان دریایی دن‌کیشوت آنتاگونیست‌های اصلی حماسه و آرک درسروزا هستند.

اعضای گروه

کاپیتان

افسران نخبه

افسران ارتش تربول

  • شکر
  • جیولا
  • ویولا

افسران ارتش دیامانته

  • لائو جی
  • سنور صورتی
  • ماکویس
  • دلینجر

افسران ارتش پیکا

  • گالدیوس
  • بوفالو
  • بیبی 5

افسران دیگر

اعضای دیگر

زیردستان

متحدان

صفحات دیگر