وان پیس

دزدان دریایی خورشید

اشتراک‌گذاری

دزدان دریایی خورشید

Sun Pirates

دزدان دریایی خورشید وان پیس

کاپیتان

جینبه
فیشر تایگر

کشتی اصلی

کشتی ربوده شده مارین
اسنپر هد

مجموع جایزه

نامشخص
۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ بلی

اولین نمایش

فصل ۶۰۲ (مانگا)
قسمت ۵۴۰ (انیمه)

دزدان دریایی خورشید (Sun Pirates) که گاهی اوقات با نام دزدان دریایی فیش-من شناخته می‌شوند، گروهی از دزدان دریایی هستند که توسط فیشر تایگر رهبری می‌شدند.

این گروه به خاطر حضور اعضایی چون جینبه و آرلونگ مورد توجه است. جینبه در نهایت به کاپیتان دوم گروه و بعدها به یک شیچیبوکای تبدیل شد.

این گروه یازده سال پیش به سه جبهه تقسیم شد: دزدان دریایی خورشید تحت رهبری جینبه، دزدان دریایی آرلونگ به رهبری آرلونگ، و دزدان دریایی مارکو به رهبری مارکو. جبهه‌ی جینبه بعد از شیچیبوکای شدن جینبه شامل لطف دولت جهانی شد اما وقتی که او از این عنوان خود کناره‌گیری کرد متعاقبا امتیازات داده شده نیز از آن‌ها سلب شد.

این گروه تا زمان شورش جینبه تحت فرمان بیگ مام خدمت می‌کردند.

اعضای

 • جینبه
 • علاءالدین
 • واداتسومی
 • شارلوت پارلین

گروه اصلی

 • فیشر تایگر
 • جینبه
 • علاءالدین
 • آرلونگ
 • هاتچان
 • چِو
 • کوروبی
 • مارکو
 • گیارو
 • تانسوی
 • پیزارو
 • کانشیرو

متحدان

 • کوالا
 • شیچیبوکای
 • دزدان دریایی بیگ مام
 • دزدان دریایی کلاه حصیری