وان پیس

دزدان دریایی جانور

اشتراک‌گذاری

دزدان دریایی جانور

دزدان دریایی جانور - وان پیس

ژنرال

مجموع جایزه

حداقل ۱٬۵۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ بلی (گروه اصلی)
حداقل ۱٬۸۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ بلی (سازمان)

اولین نمایش

فصل ۵۹۵ (مانگا)
قسمت ۵۱۳ (انیمه)

دزدان دریایی جانور (Beasts Pirates) گروهی قدرتمند از دزدان دریایی بدنام هستند که توسط کایدوی یونکو رهبر می‌شوند.

آن‌ها در کشور وانو مستقر هستند. اقدامات و نقش آن‌ها موجب شده تا این گروه به آنتاگونیست اصلی دو آرک زو و وانو کانتری تبدیل شود. همچنین آن‌ها یکی از گروه‌های محوری و ضدقهرمان حماسه یونکو هستند.

اعضا

کاپیتان

آل-استارها

توبیروپو

 • اکس دریک
 • پیج وان
 • اولتی
 • وو وو
 • بلک ماریا
 • ساساکی

سرگروه‌ها

 • شیپس‌هد
 • جینرومی
 • بیسیل هاوکینز
 • هولدم
 • اسپید
 • دوبون
 • بابانوکی
 • دایفوگو
 • سالیتر
 • بوا هوانگ

گروه‌های زیردست

 • دزدان دریایی دریک
 • دزدان دریایی آن ایر
 • دزدان دریایی هاوکینز

متحدان و وابستگان