ویکی وان پیس

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دزدان دریایی جانوران

اشتراک‌گذاری

دزدان دریایی جانوران

Beasts Pirates

دزدان دریایی جانوران - وان پیس

ژنرال

مجموع جایزه

حداقل ۱۱٬۱۷۹٬۱۰۰٬۰۰۰ بلی

اولین نمایش

فصل ۵۹۵ (مانگا)
قسمت ۵۱۳ (انیمه)

دزدان دریایی جانوران (Beasts Pirates) گروهی بسیار بدنام و قدرتمند از دزدان دریایی هستند که توسط کایدوی یونکو رهبر می‌شوند. آن‌ها در کشور وانو مستقر هستند و مقر آن‌ها در اونیگاشیما است.

برای مدت ۲۵ سال، دزدان دریایی جانوران در کشور وانو قدرت داشتند و این قدرت از طریق اتحاد با شوگان این کشور یعنی کوروزومی اوروچی میسر شده بود. در طی دو سال گذشته این خدمه با دوفلامینگو و سزار دلقک همکاری کرد تا میوه‌های شیطانی اسمایل که نوعی میوه زوئن مصنوعی بود را تولید کنند، که این موضوع منجر به شکل‌گیری خدمه‌ای با بیش از ۵۰۰ عضو با قدرت میوه شیطانی بود. پس از اینکه اتحاد نینجا-دزد دریایی-مینک-سامورایی قادر به اسیر کردن سزار شد، کارخانه اسمایل نابود شد و دوفلامینگو نیز شکست داده شد. پس از آن کایدو اتحادی را با دزدان دریایی بیگ مام شکل داد. اتحاد این دو امپراتور با هدف دستیابی به سلاح‌های باستانی و وان پیس بود. بخشی از این نقشه «پروژه اونگاشیمای جدید» نام داشت که هدفش جایگزینی اوروچی با یاماتو به عنوان شوگان جدید بود. این طرح در نهایت شکست خورد چرا که در هنگام حمله به اونگاشیما، همه افسران برتر آن‌ها در کنار بیگ مام یکی پس از دیگری توسط اتحاد نینجا-دزدان دریایی-مینک-سامورایی شکست خوردند و خود کایدو نیز توسط مانکی دی. لوفی شکست خورد. پس از این نبرد کایدو به داخل یک محفظه زیرزمینی گدازه فرستاده شد و در یک انفجار آتشفشانی گسترده گرفتار شد. سایر دزدان دریایی جانوران نیز در اردوگاه اودون زندانی شدند.

در نتیجه‌ی این اتفاقات، کایدو دیگر به عنوان یکی از چهار یونکو شناخته نمی‌شود و وضعیت کلی دزدان دریایی جانوران ناشناخته باقی مانده است.

اقدامات و نقش دزدان دریایی جانوران موجب شده است تا این گروه به آنتاگونیست اصلی دو آرک زو و کشور وانو تبدیل شود. همچنین آن‌ها یکی از گروه‌های محوری و ضدقهرمان حماسه یونکو هستند.

ساختار خدمه

 • آل-استارها: بالاترین مجریان خدمه و دارای مقام دوم بعد از کایدو
 • توبیروپو: گروهی ویژه از شش شینوچی قدرتمند
 • شینوچی: افسران دره‌-دوم که بیشتر از گیفترهای برتر تشکیل شده‌اند و مسئول هدایت پیشخدمت‌ها، پلژرها، و گیفترهای پایین-رده هستند.
 • گیفترها: سربازان نخبه خدمه که تعدادشان تقریبا به ۵۰۰ نفر می‌رسد و از میوه‌های شیطانی زوئن مصنوعی به نام اسمایل استفاده کرده‌اند و قابلیت‌های حیوانی به دست آورده‌اند.
  • لشکر زرهی: گروهی از گیفترها به رهبری ساساکی که به واسطه‌ی قابلیت‌های به دست آمده از اسمایل دفاع مستحکمی دارند.
 • پلژرها: پیاده-نظام‌های میان-رده که تنها بالاتر از پیشخدمتان قرار دارند. آن‌ها در نقطه‌ای مستحق خوردن میوه‌های اسمایل بوده‌اند اما بعد از خوردن آن قادر به دریافت خصوصیات حیوانی نشده‌اند.
 • پیشخدمت‌ها: سربازان پیاده-نظام پایین-رده که هنوز از میوه‌های اسمایل مصرف نکرده‌اند و منتظر هستند تا این شانس را به دست آورند.
 • نامبرها: گروهی از ده نمونه‌ی علمی که تحت آزمایش‌های برای غول‌پیکر شدن قرار گرفتند تا نژاد غول باستانی را بازتولید کنند، با این حال این آزمایشات به دلایلی ناموفق تلقی می‌شود.
 • مری‌ها: آن‌ها نیروی نظارتی دزدان دریایی جانوران هستند که متشکل از هر دوی حیوان‌های سایبورگی و انسان‌ها هستند. همه‌ی آن‌ها یک ماسک ورقی روی صورت خود دارند و می‌توانند هر چیزی که می‌بینند و می‌شنوند را به سایر مری‌ها منتقل کنند.

اعضا

کاپیتان

آل-استارها

توبیروپو

 • اکس دریک
 • پیج وان
 • اولتی
 • وو وو
 • بلک ماریا
 • ساساکی

شینوچی

 • شیپس‌هد
 • جینرومی
 • باسیل هاوکینز
 • هولدم
 • اسپید
 • دوبون
 • بابانوکی
 • دایفوگو
 • سالیتر
 • بوا هوانگ

گروه‌های زیردست

 • دزدان دریایی دریک
 • دزدان دریایی آن ایر
 • دزدان دریایی هاوکینز

متحدان و وابستگان

صفحات دیگر