ویکی وان پیس

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دزدان دریایی تانک آتشین

اشتراک‌گذاری

دزدان دریایی تانک آتشین

Fire Tank Pirates

دزدان دریایی تانک آتشین - وان پیس

کاپیتان

جایزه تعیین شده

حداقل ۵۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ بلی

دزدان دریایی تانک آتشین (Fire Tank Pirates) گروهی بدنام از دزدان دریایی تازه‌کار هستند که توسط کاپون بجی رهبری می‌شوند و از اقیانوس آبی غربی آمده‌اند. آن‌ها بخشی از نسل بدترین هستند.

این گروه زمانی از زیردستان بیگ مام و گروهش بود. آن‌ها به طور موقت اتحادی را با تیم بازیابی سانجی و به منظور ترور بیگ مام شکل دادند، اما این اقدام با شکست مواجه شد و آن‌ها به اتحادشان پایان دادند.

این گروه همچنین شخصیت‌های محوری داستان جانبی Gang Bege's Oh My Family هستند.

اعضا

دزدان دریایی تانک آتشین

  • کاپون بجی
  • ویتو
  • گوتی
  • شارلوت چیفون
  • کاپون پزی
  • دو عضو بی‌نام

متحدان و وابسته‌ها

صفحات دیگر