ویکی وان پیس

دزدان دریایی بیگ مام

اشتراک‌گذاری

دزدان دریایی بیگ مام

Big Mom Pirates

دزدان دریایی بیگ مام - وان پیس

کشتی اصلی

کویین ماما چانتر

مجموع جایزه

بیش از ۱۰٬۱۲۱٬۵۰۰٬۰۰۰ بلی

اولین نمایش

فصل ۶۵۱ (مانگا)
قسمت ۵۷۰ (انیمه)

دزدان دریایی بیگ مام (Big Mom Pirates) گروهی قدرتمند و بدنام از دزدان دریایی هستند که توسط شارلوت لینلین یا همان بیگ مام رهبری می‌شوند.

آن‌ها کنترل کشور قدرتمند توتو لند را بر عهده دارند و کاپیتان‌شان به عنوان ملکه بر این سرزمین حکمرانی می‌کند. پایگاه عملیات‌های آن‌ها جزیره‌ی اصلی کشور یعنی جزیره‌ی سراسر کیک است. در مقطعی کاپیتان آن‌ها اتحاد با دزدان دریایی جانوران را با هدف تصاحب دنیا پذیرفت. با این حال این کاپیتان در هنگام یورش به اونیگاشیما توسط دو عضو بدترین نسل یعنی کید و ترافالگار شکست خورد و مقام خود به عنوان یک امپراتور را از دست داد.

اعضای برجسته

هومی‌های کاپیتان

  • ناپلئون
  • پرومتئوش
  • زئوس
  • هرا
  • میسری

فرمانده‌های شیرینی

مبارزان

گروه‌های تابع

متحدان و وابستگان

صفحات دیگر