وان پیس

دزدان دریایی بیگ مام

اشتراک‌گذاری

دزدان دریایی بیگ مام

Big Mom Pirates

دزدان دریایی بیگ مام وان پیس

کاپیتان

شارلوت لینلین

کشتی اصلی

کویین ماما چانتر

مجموع جایزه

بیش از ۵٬۵۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰ بلی
۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ بلی
۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ بلی

اولین نمایش

فصل ۶۵۱ (مانگا)
قسمت ۵۷۰ (انیمه)

دزدان دریایی بیگ مام (Big Mom Pirates) گروهی قدرتمند و بدنام از دزدان دریایی هستند که توسط شارلوت لینلین یا همان بیگ مام رهبری می‌شوند.

آن‌ها کنترل کشور قدرتمند توتو لند را بر عهده دارد و کاپیتان‌شان به عنوان ملکه بر این سرزمین حکمرانی می‌کند. پایگاه عملیات‌های آن‌ها جزیره‌ی اصلی کشور یعنی جزیره‌ی سراسر کیک است.

اعضای برجسته

 • شارلوت لینلین (رهبر)

نزدیکان کاپیتان

 • ناپلئون
 • پرومتئوش
 • زئوس

فرمانده‌های شیرینی

 • شارلوت کرکر
 • شارلوت اسموتی
 • شارلوت کاتاکوری

مبارزان

 • پکومس
 • شوالیه تاماگو
 • روک کاپون بژی
 • بیشاپ بوبین