بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دزدان دریایی آلویدا

اشتراک‌گذاری

دزدان دریایی آلویدا

Alvida Pirates

دزدان دریایی آلویدا وان پیس

کاپیتان

آلویدا

کشتی اصلی

میس لاو داک

مجموع جایزه

۵٬۰۰۰٬۰۰۰ بلی

اولین نمایش

فصل ۲ (مانگا)
قسمت ۱ (انیمه)

دزدان دریایی آلویدا (Alvida Pirates) گروهی از دزدان بودند که توسط زنی به نام آلویدا، ملقب به چماق آهنی رهبری می‌شد. آن‌ها اولین دزدان دریایی بودند که به عنوان دشمن در مقابل لوفی قرار گرفتند.

این گروه بعد از متحد شدن با دزدان دریایی باگی و شکل‌گیری اتحاد باگی و آلویدا منحل شد، اتحادی که بعدها به یک سازمان اعزام دزد دریایی به نام باگیز دلیوری متحول شد.

صفحات دیگر