بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

خانواده شارلوت

اشتراک‌گذاری

خانواده شارلوت

Charlotte Family

خانواده شارلوت - وان پیس

اولین نمایش

فصل ۴۷۶ (مانگا)قسمت ۳۷۰ (انیمه)

خانواده شارلوت (Charlotte Family) شامل تمام اعضای خانواده شارلوت لیلین یا همان بیگ مام است.

اعضای این خانواده شامل خود شارلوت لینلین و ۸۵ بچه‌ی او (۳۹ دختر و ۴۶ پسر) است. بیگ مام ۴۳ همسر داشته است، و برخی از فرزندان او خود دارای فرزند هستند. اعضای این خانواده پایه‌ی دزدان دریایی بیگ مام را تشکیل داده و خود لینلین نیز هدفش این است تا فرزندانش با افرادی قدرتمند ازدواج کنند تا متحدانش بیشتر شود.

صفحات دیگر