ویکی وان پیس

ایشی-۱۰۰

اشتراک‌گذاری

ایشی-۱۰۰

Isshi-100

ایشی-۱۰۰ وان پیس

وابسته به

قلمروی ساکورا
دزدان دریایی بلیکینگ (منحل شده)
قلمروی درام (قبلا)

پیشه

پزشکی

اقامت

قلمروی ساکورا

اولین نمایش

ایشی-۲۰:
فصل ۱۳۶ (مانگا)
قسمت ۱۳۶ (انیمه)

ایشی-۱۰۰:
فصل ۶۳۷ (مانگا)

ایشی-۲۰ (Isshi-20) بیست دکتر ماهر در جزیره درام بود که واپل آن‌ها برای موارد مورد نیاز خود به خدمت گرفته بود.

این گروه بعد از دو سال با اضافه شدن هشتاد دکتر دیگر به گروهی صدنفره از دکترها رسید که به همین ترتیب نامش به ایشی-۱۰۰ ( Isshi-100) تغییر پیدا کرد.

آن‌ها به اندازه‌ای مهارت داشتند که بعد از بریده شدن سر واپل موفق به حفظ جان او شدند.