ویکی وان پیس

اتحاد نینجا-دزد دریایی-مینک-سامورایی

اشتراک‌گذاری

اتحاد نینجا-دزد دریایی-مینک-سامورایی

Ninja-Pirate-Mink-Samurai Alliance

اتحاد نینجا-دزد دریایی-مینک-سامورایی - وان پیس

کشتی اصلی

سانی هزار
پولار تنگ

مجموع جایزه

بیش از ۳٬۶۶۱٬۰۰۰٬۶۰۰ بلی

اولین نمایش

فصل ۶۶۸ (مانگا)
قسمت ۵۹۴ (انیمه)

اتحاد نینجا-دزد دریایی-مینک-سامورایی (Ninja-Pirate-Mink-Samurai Alliance) اتحادی است که بین دزدان دریایی کلاه حصیری و دزدان دریایی هارت و با هدف شکست کایدو شکل گرفت.

هدف اصلی لو از این اتحاد پایین کشیدن دن‌کیشوت دوفلامینگو عضو شیچیبوکای بود، کسی که دوست او یعنی روزینانته را کشته بود. او قصد داشت بعد از رسیدگی به موضوع دوفلامینگو به این اتحاد پایان دهد، اما با این حال لوفی اجازه نداد تا اتحاد پایان یابد و هدف بعدی این اتحاد شکست دادن کایدو تعیین شد، کسی که آن‌ها را به خاطر سقوط دوفلامینگو مورد هدف قرار داده بود.

زمانی که این دو گروه به جزیره زو رسیدند، اتحاد با افزودن خانواده کوزوکی از کشور وانو و همین طور قبیله مینک گسترش یافت.

اعضا

رهبران

خدمه