بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اتحاد باگی و آلویدا

اشتراک‌گذاری

اتحاد باگی و آلویدا

Buggy and Alvida Alliance

اتحاد باگی و آلویدا وان پیس

کاپیتان

باگی و آلویدا

کشتی اصلی

بیگ تاپ

مجموع جایزه

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ بلی

اولین نمایش

فصل ۵۴ (مانگا)
قسمت ۴۶ (انیمه)

اتحاد باگی و آلویدا (Buggy and Alvida Alliance) اتحادی تشکیل شده از دو باند دزدان دریایی باگی و دزدان دریایی آلویدا است، اگرچه از گروه دوم تنها کاپیتان آن‌ها باقی مانده است. این اتحاد توسط دو کاپیتان یعنی باگی و آلویدا رهبری می‌شد.

گرچه هر دوی این گروه‌ها از اولین حریف‌های دزدان دریایی کلاه حصیری بودند و از آن‌ها شکست خوردند، اما این اتحاد برای مدت خیلی طولانی‌تری در طول داستان حضور داشت. آخرین هدف شناخته شده‌ی آن‌ها یافتن گنج افسانه‌ای کاپیتان جان است.

بعد از این که باگی به عنوان یک شیچیبوکای شهرت و پیروان بیشتری به دست آورد، این اتحاد سرانجام به یک سازمان اعزامی دزد دریایی تحت عنوان باگیز دلیوری تبدیل شد.

صفحات دیگر