ویکی وان پیس

آبی شرقی

اشتراک‌گذاری

آبی شرقی

آبی شرقی - وان پیس

قطب‌نما

قطب‌نماهای عادی

اولین نمایش

فصل ۱
قسمت ۱

آبی شرقی (East Blue) اقیانوسی در دنیای وان پیس است که یکی از شش آرک مجموعه و همین طور آرک جزیره‌ی ناو جنگی (آرک منحصر به انیمه) در آن روایت می‌شود.

آبی شرقی همانند دریاهای خواهر خود، تقریبا شامل کل اقیانوس می‌شود، و دارای چند جزیره‌ی پراکنده و یک مرز با رد لاین است. این دریا همچنین با نام دریای طرح‌ها نیز شناخته می‌شود.

آبی شرقی عموما به عنوان ضعیف‌ترین دریا شناخته می‌شود. تهدیدات دزدان دریایی حاضر در این دریا نسبت به دزدان دریایی سایر دریاها و به خصوص گرند لاین پایین‌تر در نظر گرفته می‌شود. نکته‌ی طنز آمیز در مورد شهرت ضعیف پنداشتن این دریا این است که آبی شرقی محل تولد قدرتمندترین دزد دریایی تمام دوران یعنی گول دی. راجر، پادشاه دزدان دریایی است.

بسیاری دیگر از شخصیت‌های قدرتمند و مشهور اهل اقیانوس آبی شرقی هستند، از جمله قهرمان و وایس ادمیرال مارین یعنی مانکی دی. گارپ، چند تن از دزدان دریایی مثل مانکی دی. لوفی و رورونوا زورو، و رهبر ارتش انقلابی یعنی مانکی دی. دراگون و همین طور مرد دست راست او یعنی سابو.