بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دهکده‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
کونوهاگاکوره (Konohagakure) .  - ناروتو / بوروتو

کونوهاگاکوره (Konohagakure)

کونوهاگاکوره (Konohagakure) (دهکده مخفی برگ یا دهکده پنهان شده در برگ‌های درخت) یک دهکده مخفی در سرزمین آتش است. این دهکده یکی از پنج کشور شینوبی بزرگ است، کونوهاگاکوره یک کاگه به عنوان رهبر دارد که با عنوان هوکاگه شناخته می‌شود و تاکنون هفت هوکاگه را در تاریخ خود داشته است. دهکده کونوها در عمق یک […]
کیریگاکوره (Kirigakure) .  - ناروتو / بوروتو

کیریگاکوره (Kirigakure)

کیریگاکوره (Kirigakure - به معنای دهکده پنهان شده در مه) دهکده مخفی سرزمین آب است. به عنوان یکی از دهکده‌های پنج کشور بزرگ شینوبی، این منطقه یک کاگه دارد که با عنوان میزوکاگه رهبری کیریگاکوره را بر عهده دارد. این دهکده در طول تاریخ تا به اکنون شش میزوکاگه داشته است. این منطقه همانند نامش […]
غار ریوچی .  - ناروتو / بوروتو

غار ریوچی

غار ریوچی (Ryūchi Cave - به معنی غار زمینی اژدها) یکی از سه منطقه بزرگ کشف نشده سیج است، مکانی افسانه‌ای که به اندازه کوه میوبوکو و جنگل شیکوتسو معروف است. این غار محل اقامت مارها از جمله مار سفید حکیم است و همچنین جایی است که اوروچیمارو در آن منبع توانایی‌های قبیله جوگو را […]
ایواگاکوره (Iwagakure) .  - ناروتو / بوروتو

ایواگاکوره (Iwagakure)

ایواگاکوره (Iwagakure به معنای دهکده پنهان در صخره‌ها) دهکده مخفی در سرزمین زمین است. به عنوان یکی از دهکده‌های پنچ کشور بزرگ شینوبی، ایواگاکوره یک کاگه دارد که با نام سوچیکاگه شناخته می‌شود و تاکنون چهار سوچیکاگه را در تاریخ به خود دیده است. با احاطه‌ی کوهستان سنگی به دور این دهکده یک قلعه طبیعی به […]
کوموگاکوره (Kumogakure) .  - ناروتو / بوروتو

کوموگاکوره (Kumogakure)

کوموگاکوره (Kumogakure - به معنای دهکده پنهان در ابرها)  دهکده مخفی سرزمین آذرخش است و که توسط اولین رایکاگه تاسیس شد. به عنوان یکی از دهکده‌های پنج کشور بزرگ شینوبی، کوموگاکوره دارای یک کاگه به عنوان رهبر است که تحت نام رایکاگه شناخته می‌شود و تاکنون پنج رهبر در تاریخش داشته است. این دهکده در […]
آمگاکوره (Amegakure) .  - ناروتو / بوروتو

آمگاکوره (Amegakure)

آمگاکوره (Amegakure - به معنی دهکده پنهان در باران) یک دهکده پنهان کوچک اما صنعتی است که در کشوری بی‌نام واقع شده است. همان طور که از نام آن مشخص است آمگاکوره و محیط اطراف آن تقریبا همیشه بارانی است. ظاهرا تمام آب‌ها به دریاچه‌ای بزرگ که اطراف این دهکده را محاصره کرده می‌ریزد. گفته […]
سوناگاکوره (Sunagakure) .  - ناروتو / بوروتو

سوناگاکوره (Sunagakure)

سوناگاکوره (Sunagakure - به معنای دهکده پنهان در شن) دهکده مخفی سرزمین باد است. به عنوان یکی از پنج دهکده پنچ کشور بزرگ شینوبی، سوناگاکوره یک کاگه دارد که با عنوان کازکاگه شناخته می‌شود و رهبری این دهکده را بر عهده دارد. تاکنون پنج کازگاکه در تاریخ سوناگاکوره وجود داشته است. این مکان توسط صحراها […]
اوتوگاکوره (Otogakure) .  - ناروتو / بوروتو

اوتوگاکوره (Otogakure)

اوتوگاکوره (Otogakure - به معنای دهکده پنهان شده توسط صدا) یک دهکده شخصی و پنهان اوروچیمارو است. این دهکده با هدف جمع‌آوری نینجاها به منظور انجام آزمایش‌ها بود که در مسیر هدف اصلی اوروچیمارو در یادگیری تمام فنون بود. اوروچیمارو در سال‌های اخیر این به منظور آتش‌بس با دهکده کونوهاگاکوره، این دهکده را به عنوان […]
اوزوشیوگاکوره (Uzushiogakure) .  - ناروتو / بوروتو

اوزوشیوگاکوره (Uzushiogakure)

اوزوشیوگاکوره (Uzushiogakure - به معنی دهکده پنهان در جزر و مد گردان) یک دهکده شینوبی در سرزمین گرداب‌ها بود. نینجاهای آن به خاطر اجرای فوینجوتسو معروف بودند تا جایی که این موضوع باعث نابودی‌شان در جنگ شد. کسانی که از تخریب این دهکده زنده ماندند در مکان‌های دیگری از زمین پراکنده شدند. قبیله‌ها قبیله اوزوماکی