ویکی ناروتو / بوروتو

زتسوی سفید

اشتراک‌گذاری

زتسوی سفید

White Zetsu

زتسوی سفید - ناروتو / بوروتو

جنسیت

مذکر

نژاد

انسان جهش‌یافته

وضعیت

مرده

ککی گنکای

رهاسازی چوب

طبقه‌بندی

درجه S

پیشه

جاسوس آکاتسوکی

تیم

ارتش زتسوی سفید

گونه طبیعت

رهاسازی چوب
رهاسازی سنگ
رهاسازی آب
رهاسازی آتش
رهاسازی باد
رهاسازی برق
رهاسازی یین
رهاسازی یانگ

زتسوی سفید (White Zetsu) نیمه‌ی زتسو، یکی از اعضای گروه آکاتسوکی است. نیمه‌ی دیگر او زتسوی سیاه است. او یکی از اولین قربانیان تسوکویومی ابدی کاگویا اوتسوتسوکی بود که سرانجام توسط زتسوی سیاه از پیکر شیطانی مسیر بیرونی خارج شد، و سپس مادارا اوچیها DNA هاشیراما سنجو را به او تزریق کرد.

پیش‌زمینه

زتسوی سفید یکی از قربانیان تسوکیومی ابدی کاگویا بود که پس از متصل شدن به درخت خدا طی سال‌ها دگرگون شد و در نهایت در داخل پیکر شیطانی مسیر بیرونی حفظ شد. بعد از آنکه مادارا این پیکر را احضار کرد و DNA هاشیراما را در یک درخت بزرگ کاشت، زتسوی سیاه اقدام به خارج کردن زتسوی سفید و سایر قربانیان کرد. این موضوع مادارا را به این باور رساند که این افراد انسان‌های مصنوعی هستند که توسط چاکرای پیکر شیطانی و دی‌ان‌ای هاشیراما ساخته شده‌اند. در مقطعی زتسوی سفید به همراه یک زتسوی طرح-حلزونی وظیفه‌ی توانبخشی اوبیتو اوچیها را بر عهده گرفتند و به مرور زمان به دوستان این اوچیهای جوان تبدیل شدند.

زمانی که توانبخشی اوبیتها تقریبا تمام شده بود، در یک روز زتسوی سفید به پایگاه برگشت و به اوبیتو خبر داد که کاکاشی هاتاکه و رین نوهارا توسط شینوبی‌های کیریگاکوره مورد حمله واقع شده‌اند. زتسوی طرح-حلزونی پیشنهاد کرد تا اوبیتو از او به عنوان یک روکش استفاده کند تا بتواند از غار خارج شود. زتسوی سفید به صورت تله‌پاتی اطلاعاتی را از یک زتسوی دیگر از بیرون دریافت می‌کرد.

در مقطعی که مادارا در نزدیکی مرگ بود، از آنجا که او باور داشت زتسوی سیاه اراده‌ی او است، بنابراین زتسوی سیاه را با نیمه‌ی سمت راست زتسوی سفید آغشته کرد. بعدها زتسو، اوبیتو را برای مکان‌یابی ناگاتو در آمگاکوره همراهی کرد. ناگاتو کسی بود که در بچگی به طور نادانسته رینگان مادارا را دریافت کرده بود، و حالا شاهد حضور اوبیتو بود که خود را به عنوان مادارا جا زده بود.