ویکی ناروتو / بوروتو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تیم ۱۰ (آسوما)

اشتراک‌گذاری

تیم آسوما

Asuma Team

تیم ۱۰ (آسوما) - ناروتو / بوروتو

اعضا

چوجی آکیمیچی
شیکامارو نارا
اینو یاماناکا

وابسته به

تیم آسوما (Asuma Team) که همچنین با عنوان تیم ۱۰ شناخته می شود، شانزدهمین نسل از قبیله سه‌گانه اینو-شیکا-چو هستند. به همین ترتیب، سه عضو تیم دوستان خوبی هستند و کار گروهی استثنایی دارند، اگرچه هر از چند گاهی با یکدیگر اختلافی داشته‌اند. هر سه عضو تیم ۱۰ در به راکد کردن حریف مهارت دارند. تا زمان مرگ آسوما در بخش دوم مجموعه، این گروه توسط او هدایت می شد. پس از این اتفاق کاکاشی برای مقطعی هدایت این گروه را بر عهده گرفت تا به به اعضای این تیم کمک کند تا انتقام مرگ آسوما را بگیرند. پس از آن این تیم فعال باقی ماند، اما هرگز یک رهبر دائمی نداشت.

در مقطعی تیم ۱۰ همانند سایر اعضای کونوها ۱۱ قصد داشت تا برای جلوگیری از ایجاد جنگ میان کونوها با کوموگاکوره یا سایر ملت‌ها، اقدام به کشتن ساسوکه اوچیها کند، با این حال ناروتو اوزوماکی آن‌ها متقاعد کرد تا خودش به تنهایی با ساسوکه تقابل کند.

شیکامارو از این گروه سرانجام به درجه جونین ارتقا یافت و به مشاور هوکاگه یعنی ناروتو اوزوماکی تبدیل شد. او با تماری ازدواج کرد و صاحب پسری به نام شیکادای شد. اینو پس از بر عهده گرفتن وظایف پدرش در اتحادیه شینوبی با سای ازدواج کرد و صاحب پسری به نام اینوجین شد. چوجی نیز با کارویی ازدواج کرد و صاحب دختری به نام چوچی شد.

صفحات دیگر