ویکی ناروتو / بوروتو

تیم جیرایا

اشتراک‌گذاری

تیم جیرایا

Team Jiraiya

تیم جیرایا - ناروتو / بوروتو

این تیم متشکل از سه گنین به رهبری جیرایا بود. از بین این سه عضو تنها میناتو نامیکازه شناخته شده است، کسی که جیرایا به او علاقه ویژه‌ای داشت و باور داشت که او فردی برگزیده است. میناتو بعدا تبدیل به هوکاگه چهارم شد.