بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آمگاکوره (Amegakure)

اشتراک‌گذاری

آمگاکوره

Amegakure

آمگاکوره (Amegakure) - ناروتو / بوروتو

رهبر

هانزو، پین، کونان

نشان

آمگاکوره (Amegakure)

آمگاکوره (Amegakure - به معنی دهکده پنهان در باران) یک دهکده پنهان کوچک اما صنعتی است که در کشوری بی‌نام واقع شده است. همان طور که از نام آن مشخص است آمگاکوره و محیط اطراف آن تقریبا همیشه بارانی است. ظاهرا تمام آب‌ها به دریاچه‌ای بزرگ که اطراف این دهکده را محاصره کرده می‌ریزد.

گفته شده است که نینجاهای آمه تندخو هستند و برای بهره گرفتن از تمام پتانسیل خود در این دهکده تمرین می‌بینند و از این رو تعداد زیادی فنون مخصوص به خود را دارند. آمه چند مرتبه در ماموریت‌های ترور دخالت داشته است و این ناحیه به همین دلیل برای بسیاری از کشورها ارزشمند است.

مکان‌ها

  • برج پین
  • معبد ناگاتو و یاهیکو
صفحات دیگر