ویکی موشوکو تنسی: تناسخ بیکار

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

انیمه

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
موشوکو تنسی (انیمه) .  - موشوکو تنسی: تناسخ بیکار

موشوکو تنسی (انیمه)

موشوکو تنسی: تناسخ بیکار (Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation) یک اقتباس انیمه بر اساس یک لایت ناول فانتزی به نوشته‌ی ریفوجین نا ماگونوته است. این مجموعه توسط «اگ فریم» و در استودیو بایند تولید شده است. دو قسمت اول انیمه مشوکو تنسی در ۲۷ دسامبر ۲۰۲۰ و از طریق سرویس نیکونیکو منتشر شد. اولین بخش از […]