بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

هفت قدرت بزرگ

اشتراک‌گذاری

هفت قدرت بزرگ (Seven Great Powers) اشاره به هفت تا از قدرتمندترین جنگجویان دنیا دارد که به دنبال نگ دوم انسان و شیطان پدید آمدند.

تاریخچه

شکل‌گیری

هنگامی که دومین جنگ بزرگ انسان و شیطان به نتیجه رسید، شخصی به نام خدای تکنیک شناخته شد. در آن زمان، خدای تکنیک یکی از قوی‌ترین افراد جهان محسوب می‌شد. این خدا شش نفر دیگر را انتخاب کرد و خودشان را به عنوان قوی‌ترین افراد جهان معرفی کرد.

بعد از جنگ لاپلاس

عنوان هفت قدرت بزرگ تا زمان جنگ لاپلاس معروف بود. همه هفت قدرت اصلی به جر خدای تکنیک در جنگ لاپلاس شرکت کردند. در میان آن‌ها سه نفر کشته شدند و یک نفر مفقود شد و دیگری هم مهر و موم شد. خدای اژدها تنها کسی بود که از این جنگ به سلامت بیرون آمد. پس از صد سال، وضعیت چهار درجه‌ی بالایی برای مردم نامعلوم بود و از این رو این عنوان دیگر استفاده نشد.

هفت قدرت بزرگ

درجه عنوان دارنده عنوان
۱ خدای تکنیک لاپلاس (نیمه اژدها)
۲ خدای اژدها اورستد
۳ خدای مبارزه بادیگادی
۴ خدای شیطان لاپلاس (نیمه شیطان)
۵ خدای مرگ راندولف ماریان
لاکسوس (در گذشته)
سیگارت سالادین گریرات (در آینده)
۶ خدای شمشیر گال فاریون
جینو بریتس (در آینده)
۷ خدای شمالی الکساندر ریبک
کارل ریبک (در گذشته)
الکس ریبک (در گذشته)
صفحات دیگر