بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مانا

اشتراک‌گذاری
مانا
در انیمه مانا به عنوان یک ماده زرد و نارنجی در بدن جریان پیدا می‌کند.

مانا (Mana) فرمی از انرژی است که در موشوکو تنسی وجود دارد. مانا منبع همه جادوها است و با انرژی موجود در جهان ما قابل مقایسه است. همه موجودات زنده (انسان و غیر انسان، از جمله هیولا و گیاهان) در بدن خود مانا دارند. مانا تقریبا در هر جنبه‌ای از جهان شش-وجهی وجود دارد. موجوداتی مانند ناناهوشی از زمانی که به جهان سفر کرده‌اند قادر به نگهداری مانا در بدن خود نیستند.

جادو

جادو دستکاری کردن مانا است. جادو را می‌توان به این موارد طبقه‌بندی کرد: جادوی حمله (عناصر اساسی)، جادوی شفا، و احضار. علاوه بر این جادوهای غیرمتعارف دیگری وجود دارند که طبقه‌بندی کردن آن‌ها در این سه گروه اصلی دشوار است. برای نمونه «جادوی منحصر به فرد» یکی از آن‌ها است.

لازم به ذکر است که جادو از قانون آشنای پایستگی جرم در مانا پیروی می‌کند، و برای تبدیل به مواد قابل لمس چه از بدن و چه از محیط مصرف می‌شود.

صفحات دیگر