بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

قبیله سوپرد

اشتراک‌گذاری

قبیله سوپرد

Superd Tribe

قبیله سوپرد - موشوکو تنسی: تناسخ بیکار

اولین نمایش

جلد ۲ (لایت ناول)
چپتر ۱۴ (مانگا)

قبیله سوپرد (Superd Tribe) یک نژاد قبیله‌ای و بدنام از جنگویانی در اقلیم شیطان هستند. با توجه به وجود داستان‌هایی وحشتناک در مورد آن‌ها از یک جنگ در چهارصد سال پیش، همه نژادها از آن‌ها نفرت دارند و می‌ترسند.

پیش‌زمینه

سوپردها زمانی یک نژاد شرافتمند بودند، اما به دلیل فریب خوردن توسط لاپلاس در طول یک جنگ و استفاده از نیزه‌های شیطانی به جای نیزه‌های طبیعی خود اتفاقات ناگواری را رقم زدند. آن‌ها پس از دریافت نیزه‌های مذکور هوشیاری خود را از دست دادن و خشن شدند و سپس شروع به کشتار هر کس در جلوی چشمان خود کردند، چرا که در آن وضعیت قادر به تشخیص دوست و دشمن نبودند.

توانایی‌ها

  • چشم سوم: قادر به شناسایی مانا و موجودات زنده
  • نیزه‌ها: سوپردها نیزه‌داران شناخته شده‌ای در جهان هستند و از نیزه‌های منحصر به فرد استفاده می‌کنند که در واقع دم آن‌ها است.
  • طول عمر بالا: برخی حتی تا ۱۰۰۰ سال عمر می‌کنند.

اسپردهای شناخته شده

صفحات دیگر