بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

فاکتور لاپلاس

اشتراک‌گذاری

عامل یا فاکتور لاپلاس (Laplace Factor) یک ویژگی منحصر به فرد در توانایی یا گاهی ظاهری است که درصد کمی از افراد با آن متولد می‌شوند. این نتیجه‌ی اقدام لاپلاس، خدای شیطان است که روح خود را از گذشته به زمان حال فرستاده است و خود را به بدن‌های متعددی متصل کرده است تا آماده‌ی احیای دوباره شود.

ریشه

تقریباً ۴۰۰ سال قبل از شروع داستان، زمانی که لاپلاس،خدای شیطان توسط سه قاتل شیاطین افسانه‌ای شکست خورد و مهر و موم شد، او یک روش تناسخ را آغاز کرد که به وسیله آن در آینده‌ای دور دوباره تجسم پیدا کند. این روش تناسخ شامل فرستادن روح خود به آینده و کاشتن خود بر روی چندین نفر برای جستجوی یک حامل مناسب بود. گفته شده است این افراد دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند، هرچند این قابلیت‌ها اغلب خفته است. وقتی این افراد بچه‌ای را به دنیا می‌آورند، ویژگی‌های لاپلاس به فرزندان منتقل می‌شود. در نتیجه‌ی این همین اتفاق تغییرات جسمانی جزئی در کودکان ظاهر می‌شود.

روند سازگاری بدن با روح برای نسل‌های متعدد تکرار شده است. وقتی زمان پیش‌بینی شده‌ی لاپلاس برای احیا شدن نزدیک شود، ویژگی‌های خفته افراد بیدار می‌شوند.

تناسخ زمانی رخ می‌دهد که یک بدن سازگار و کاملا با روح مطابقت داشته باشد. در اصل این یک تکنیک تناسخ بود که توسط نسل اول خدای اژدها تکمیل شد و توسط بسیاری از مردم نژاد اژدها باستان برای تناسخ در زمان حال استفاده شده بود. از این رو لاپلاس دانش این تکنیک را مدیون او است.

خصوصیات افراد

  • افزایش پتانسیل و ظرفیت جادو
  • موی سبز (بعضی موارد)
  • عدم توانایی در پوشیدن توکی
صفحات دیگر