ویکی موشوکو تنسی: تناسخ بیکار

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شهر ریکاریسو

اشتراک‌گذاری
شهر ریکاریسو
شهر ریکاریسو

شهر ریکاریسو (Rikarisu City) یکی از سه شهر بزرگ در اقلیم شیطان است که در منطقه بیگویا واقع شده است. ریکاریسو در وسط دهانه‌ی عظیمی قرار دارد که لبه‌ی آن یک دیوار پیوسته را در اطراف شهر تشکیل داده است و در حال حاضر به عنوان حصاری در برابر هیولاهای غارتگر عمل می‌کند.

در زمان جنگ بزرگ انسان و شیطان، این شهر به عنوان پایگاه اصلی نیروهای ملکه شیطانی یعنی کیشیریکا کیشیریسو خدمت می‌کرد. حتی اکنون نیز گاهی از آن به عنوان قلعه کیشیریسو قدیمی یاد می‌کنند.

ساکنان شناخته شده

  • ناکوپارا
  • جلیل
  • ویزکوئل
صفحات دیگر