ویکی موشوکو تنسی: تناسخ بیکار

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دریای رینگوس

اشتراک‌گذاری
دریای رینگوس
نقشه دریای رینگوس

دریای رینگوس (Ringus Sea) دریایی است که توسط پنج قاره احاطه شده است. قاره‌ی مرکزی در غرب آن، قاره شیطان در شرق و شمال شرق آن، قاره الهی در شمال آن و قاره میلیس در جنوب شرقی آن واقع شده است.

در گذشته‌های دور این یک ابرقاره وجود داشت به دنبال دومین جنگ بزرگ انسان و شیطان به دو قاره مرکزی و شیطانی تقسیم شد و دریای رینگوس در میان این دو پدید آمد.

جمعیت

این دریا بیشتر از دریانوردان تشکیل شده است. زبان آن‌ها زبان خدای دریا است.

مکان‌ها برجسته

  • غار شیطان
صفحات دیگر