ویکی موشوکو تنسی: تناسخ بیکار

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اقلیم میلیس

اشتراک‌گذاری
اقلیم میلیس
نقشه اقلیم میلیس

اقلیم میلیس () قاره‌ای است که ساکنانش نژاد بشر و نژاد جانور هستند. افرادی که در این جا زندگی می‌کنند از مذهب میلیس پیروی می‌کنند و کلیسا دارند، اما افرادی هم هستند که از آن پیروی نمی‌کنند. پیروان این دین از نظر ازدواج به شدت بر تک همسری تاکید دارند. این قاره در جنوب شرقی دریای رینگوس واقع شده است.

جمعیت

جمعیت نژاد جانور و نژاد انسان تقریبا در این سرزمین برار هستند. انسان در دشت‌های غربی مستقر است در حالی که نژاد جانور در جنگل‌های شرقی خلوت است. زبان‌های اصلی صحبت شده در این اقلیم عبارتند از: زبان انسان و زبان جانور

جغرافیا

در شمال این اقلیم جنگل بزرگ و در جنوب آن پادشاهی مقدس میلیس وجود دارد. رشته کوه اژدهای آبی این دو منطقه را از هم جدا کرده و شاهراه شمشیر مقدس از آن‌ها عبور می‌کند.

کشور مقدس میلیس

این کشور دومین پادشاهی قدیمی و قوی پس از پادشاهی آسورا است. همچنین این سرزمین دارای بزرگترین مذهب جهان تحت عنوان مذهب میلیس است.

  • میلیشیون

جنگل بزرگ

  • دهکده ددولیا

شاهراه شمشیر مقدس

جاده‌ای که توسط کشور مقدس میلس ساخته شده و از این قاره عبور می‌کند. این جاده از بندر غربی به میلیشیون و از میلیشیون از طریق جنگل بزرگ به بندر زانت می‌رسد. هیچ هیولایی در این جا حضور ندارد.

بندر زانت

بندری واقع در شمال قاره میلیس، جایی که کشتی‌های آن به بندر باد در قاره شیطان سفر می‌کنند.

بندر غربی

بندری در غرب قاره میلیس، جایی که کشتی‌های آن به سمت بندر شرقی در قاره مرکزی سفر می‌کنند.

صفحات دیگر