ویکی موشوکو تنسی: تناسخ بیکار

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اقلیم مرکزی

اشتراک‌گذاری
اقلیم مرکزی
نقشه اقلیم مرکزی

اقلیم مرکزی (Central Continent) بزرگترین قاره جهان است. این قاره به واسطه رشته کوه‌های اژدهای سرخ به سه قسمت تقسیم شده است: شمال برفی، غرب پررنوق و مناطق متخاصم جنوب. این قاره در غرب دریای رینگوس قرار دارد. از آنجایی اکثریت ساکنان این اقلیم از که نژاد انسان هستند، زبان اصلی آن‌ها زبان خدای انسان است.

نواحی

اقلیم شمالی

  • پادشاهی رونوئا
  • دوک نریس
  • دوک باشرانت
  • سرزمین مقدس شمشیرها

اقلیم غربی

  • پادشاهی آسورا

اقلیم جنوبی

  • کشور مزدوری مارکین
  • پادشاهی شیرونه
  • قلمروی پادشاه اژدها
  • پادشاهی ساناکیا
صفحات دیگر